Dag Wollebæk
© Institutt for samfunnsforskning

Dag Wollebæk

Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.

Liker - liker ikke

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk
Utgivelsesår: 2013

Liker - liker ikke

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk
Utgivelsesår: 2013

Sosial kapital i Norge

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)
Utgivelsesår: 2011