Kjartan Sørland
© Foto: Randi Osnes Olsen

Kjartan Sørland

Kjartan Sørland er høyskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Han har i flere perioder undervist ved studiefaget norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole. Sørland er medforfattar av boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk.

Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

Olav Vaagen, Kjartan Sørland og Morten Rønning
Utgivelsesår: 2014

God nok i norsk?

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk
Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver
Utgivelsesår: 2012