Helene Aarseth
© Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Helene Aarseth

Helene Aarseth er sosiolog (dr.polit) post doc. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på moderne familieliv, maskulinitet i endring, kjønnede motivasjonsformer samt familieliv og sosial klasse. Hun har skrevet en rekke artikler om disse temaene og er medforfatter av boka ”Menns livssammenheng”.

Moderne familieliv

Den likestilte familiens motivasjonsformer
Helene Aarseth
Utgivelsesår: 2011