Gunn Helen Ofstad Oxborough
© Foto: Elisabeth Tønnesen

Gunn Helen Ofstad Oxborough

Gunn Helen Ofstad Oxborough er doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Universitetet i Stavanger). Hun er utdannet førskolelærer med master i spesialpedagogikk, og har mange års erfaring fra arbeid i barnehage.

Lesefrø

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen
Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari H. Wagner
Utgivelsesår: 2011