Trude Hoel
© Foto: Elisabeth Tønnesen

Trude Hoel

Trude Hoel er universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Universitetet i Stavanger), med ansvar for barnehagefeltet. Hun er en etterspurt kursholder på temaene leseaktiviteter, språkstimulering og leselyst i barnehagen, og har skrevet flere læremidler og lærebøker om leseaktiviteter.

Lesefrø

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen
Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari H. Wagner
Utgivelsesår: 2011