Aase C. Løne
© Cappelen Damm

Aase C. Løne

Aase C. Løne arbeider som juridisk rådgiver i Telenor Norge AS og har hovedsakelig individuell og kollektiv arbeidsrett, personvern, samt generelle arbeidslivsspørsmål som sitt arbeidsområde. Hun har tidligere arbeidet som advokat i advokatfirmaet Schjødts arbeidslivsavdeling, og som dommerfullmektig i Follo tingrett. Aase C. Løne skriver sammen med Henning Jakhelln om varsling i arbeidslivet.