Jens Henrik Larsen

Jens Henrik Larsen

Jens Henrik Larsen er MSc i finansiell økonomi fra Handelshøyskolen BI og er porteføljeforvalter i Formuesforvaltnings investeringsavdeling.

Finansielle kriser og resesjoner

Jens Henrik Larsen
Utgivelsesår: 2015

Finansielle kriser og resesjoner

Jens Henrik Larsen
Utgivelsesår: 2015

Formuesforvaltning

Jens Henrik Larsen og Jon Olav Mjølhus
Utgivelsesår: 2013

Formuesforvaltning

Jens Henrik Larsen og Jon Olav Mjølhus
Utgivelsesår: 2012