Bente Puntervold Bø
© privat

Bente Puntervold Bø

Bente Puntervold Bø er sosiolog (dr.philos.) og professor ved sosialforsk på Høgskolen i Oslo. Hennes forskningsfelt er migrasjon, innvandringspolitikk og det flerkulturelle samfunn.

Integrasjon og mangfold

Utfordringer for sosialarbeideren
Mehmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.)
Utgivelsesår: 2010