Agnete Engan

Agnete Engan

Kosmos Påbygging Brettbok (2014)

Digital lærebok
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan

Kosmos Påbygging Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Ivar Karsten Lerstad og Agnete Engan

Kosmos Påbygging Unibok (2014)

Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Agnete Engan og Ivar Karsten Lerstad
Utgivelsesår: 2015

Kosmos SF Unibok (2013)

Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram
Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Ivar Karsten Lerstad og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2015

Å lykkes med naturfag (2015)

Naturfag for den videregående skole
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Liebich, Agnete Engan og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2015

Kosmos Påbygging Lærebok (2014)

Påbygging for generell studiekompetanse i naturfag
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2014

Kosmos Påbygging Lærebok (2014)

Påbygging for generell studiekompetanse i naturfag
Per Audun Heskestad, Ivar Lerstad, Harald Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2014

Kosmos SF Brettbok (2013)

Digital lærebok
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2013

Kosmos SF lærebok (2013)

Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2013

Kosmos SF lærebok (2013)

Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2013