Cathrine Fulland

Cathrine Fulland

Cathrine Fulland har hovedfag i ernæring-, helse- og miljøfag fra Høgskolen i Akershus. Hun har faglærerutdanning i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun jobber i dag som faglærer i mat og helse og naturfag ved Smestad skole i Oslo.

Mat og helse Elevhefte 5-7

Elevhefte
Cathrine Fulland
Utgivelsesår: 2011