Rune Skarstein

Rune Skarstein

Markedets fremtid

Kapitalismen i krise?
Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)
Utgivelsesår: 2010