Ingrid Hjertaker

Ingrid Hjertaker

Ingrid Hjertaker er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap på Brown University, i Providence på Rhode Island i USA. Hjertaker har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Emnet for masteroppgaven var finansielle reguleringer.

Ustabilitetens politiske økonomi

Om fremveksten av finansialisert kapitalisme
Bent Sofus Tranøy og Ingrid Hjertaker

Markedets fremtid

Kapitalismen i krise?
Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)
Utgivelsesår: 2010