Jonas Eriksen

Jonas Eriksen

Forfatter Jonas Eriksen er utdannet MSc in Risk, Crisis and Disaster Management ved University of Leicester, samt Brann- og HMS-ingeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund. Han har erfaring fra arbeid innen Risk Management, beredskapsopplæring, HMS-ledelse og kommunal beredskapsledelse/brannvesen. I dag er han ansatt som seniorkonsulent i Pride as og er sertifisert Risk Manager, Quality Manager og Quality System Auditor.

Krise- og beredskapsledelse

Teamtrening
Jonas Eriksen
Utgivelsesår: 2011