Knut Høivik

Knut Høivik

Knut Høivik er senioradvokat i advokatfirmaet Schjødt AS. Han har juridisk doktorgrad (Ph.D.) fra Universitetet i Bergen, der han også har vært universitetslektor. Tidligere har han vært legal counsel i Statoil ASA og fast advokat i Kluge advokatfirma. I tillegg til boken Foretaksstraff har Høivik publisert en rekke artikler innenfor selskapsrett og strafferett. Les mer om Knut Høivik.

Foretaksstraff

En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger
Knut Høivik
Utgivelsesår: 2012