Morten Bøås
© FAFO

Morten Bøås

Morten Bøås (dr.polit.) er seniorforsker og forskningsleder ved Fafos institutt for anvendte internasjonale studier. Han har publisert en serie artikler, kapitler og bøker om afrikanske konflikter og samfunnsforhold og om global utviklingspolitikk. Hans arbeider er publisert i tidsskrifter som Global Governance, Third World Quarterly, Journal of Modern African Studies og Politique Africaine.

Norsk utenrikspolitisk praksis

Aktører og prosesser
Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.)
Utgivelsesår: 2006

Global politikk

Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis
Iver B. Neumann (red.)
Utgivelsesår: 2002