Johannes A. Eriksen

Johannes A. Eriksen

Johannes Alois Eriksen (f. 1981) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2006) og ansatt som konstituert lovrådgiver i Justis- og politidepartementet (lovavdelingen). Han har for tiden permisjon fra denne stillingen for et engasjement hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, UiO, jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind Vislie AS og vært dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Ekspropriasjon

Endre Stavang (red.)
Utgivelsesår: 2015