Ragna Aarli
© Universitetet i Bergen

Ragna Aarli

Ragna Aarli er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet både som medieviter og jurist og har særlig jobbet med problemstillinger i skjæringspunktet mellom straffeprosess, menneskerettigheter og ny teknologi.

DNA-bevis

Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet
Ragna Aarli
Utgivelsesår: 2011

Offentlig rettergang

Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker
Ragna Aarli
Utgivelsesår: 2010