Rannveig Arthur
© Foto: Sveinung Bråthen

Rannveig Arthur

Rannveig Arthur er advokat i juridisk avdeling i Arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Spesialfaget hennes er arbeidsrett. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Landbrukets Arbeidsgiverforening, dommerfullmektig i Ofoten tingrett, advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, rådgiver Statsministerens kontor, Arbeidsgiveravdelingen i Planleggings- og samordningsdepartementet (nå Fornyings- og administrasjonsdepartementet), Skattedirektoratet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kultur- og Kirkedepartementet) og Arbeidsdirektoratet.