Åse Kari Hansen Wagner
© Foto: Jostein Tollaksen

Åse Kari Hansen Wagner

Åse Kari H. Wagner er senterleder og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Universitetet i Stavanger). Hun har doktorgrad i nordisk språk, og har særlig arbeidet med språkkontakt, flerspråklighet og tidlig språkutvikling. Hun har skrevet læremidler og lærebøker, samt forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt.

Lesefrø

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen
Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari H. Wagner
Utgivelsesår: 2011