Tobias Werler

Tobias Werler

Å lære å bli lærer

Lærerutdanning etter GLU-reformen
Gjert Langfeldt og Vegard Fusche Moe (red.)
Utgivelsesår: 2013

Didaktikk

Nye teoretiske perspektiver på undervisning
Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh (red.)
Utgivelsesår: 2010