Jorunn H. Midtsundstad

Jorunn H. Midtsundstad

Didaktikk

Nye teoretiske perspektiver på undervisning
Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh (red.)
Utgivelsesår: 2010

Foreldresamarbeid i barnehagen

Muligheter og begrensninger - idealer og realiteter
Jon Grythe og Jorunn H. Midtsundstad
Utgivelsesår: 2002