Hilde Nordstoga
© Foto: Lasse Bjørn Rossing

Hilde Nordstoga

Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Gabler Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. Tidligere arbeidet hun i mange år med pensjons- og trygdeytelser etter folketrygdloven og ulike trygdeavtaler i NAV Internasjonalt. Nordstoga har også skrevet fagartikler for ulike tidsskrifter.

Personlig økonomi 2013/2014

Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte
Utgivelsesår: 2013

Alt du trenger å vite om pensjon

Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga
Utgivelsesår: 2013

Alt du trenger å vite om pensjonsreformen

Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga
Utgivelsesår: 2010