Astrid Lill Kranmo
© Ruth Jensen

Astrid Lill Kranmo

Astrid Lill Kranmo har grunnutdanning som førskolelærer og har lang praksis som spesialpedagog. Hun har erfaring som øvingslærer for studenter, refleksjonspartner og veileder i barnehager og er nå leder av et spesialpedagogisk førskoleteam på kommunalt nivå.

Å utforske praksis - barnehagen (studentlisens)

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo
Utgivelsesår: 2010

Å utforske praksis - barnehagen (barnehagelisens)

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo
Utgivelsesår: 2010

Å utforske praksis - barnehagen

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo
Utgivelsesår: 2010