Simen Andersen Øyen
© Simen Andersen Øyen

Simen Andersen Øyen

Simen Andersen Øyen har mastergrad i filosofi og er stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med avhandlingen 'Multiple moderniteter' og 'multiple demokratier': en kritisk tilnærming til spørsmålet om demokratisering i Kina. Han har publisert flere artikler og blant annet vært medredaktør på antologien "Markedets fremtid" (2010) og "Humanioras fremtid" (2011).

Akademisk skriving - en skriveveiledning

Simen Andersen Øyen og Birger Solheim
Utgivelsesår: 2015

Om det politiske

Chantal Mouffe
Utgivelsesår: 2015

Akademisk skriving - en skriveveiledning

Simen Andersen Øyen og Birger Solheim
Utgivelsesår: 2013

Humanioras fremtid

Kampen om forståelsen av menneske og samfunn
Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red.)
Utgivelsesår: 2011

Markedets fremtid

Kapitalismen i krise?
Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)
Utgivelsesår: 2010