Sturle Danielsen Tvedt

Sturle Danielsen Tvedt

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv
Per Øystein Saksvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Klinisk organisasjonspsykologi

Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)
Utgivelsesår: 2009