Fridunn Tørå Karsrud
© Signe Tørå Karsrud

Fridunn Tørå Karsrud

Fridunn Tørå Karsrud er høgskolelektor i norsk ved Universitetet i Agder. Hun har master i grunnskoledidaktikk med fordypning i norsk og 27 års erfaring som lærer i grunnskolen. Hun er også utdannet profesjonell forteller og har blant annet turnert i skolen med forestillinger for Den kulturelle skolesekken.

Muntlig fortelling i barnehagen

En vei til danning, livsmot og literacy
Fridunn Tørå Karsrud
Utgivelsesår: 2014

Muntlig fortelling i barnehagen

En vei til danning, livsmot og literacy
Fridunn Tørå Karsrud
Utgivelsesår: 2014

Muntlig fortelling i norskfaget

En vei til tekst- og tolkningskompetanse
Fridunn Tørå Karsrud
Utgivelsesår: 2010