Einar A. Niemi

Einar A. Niemi

Einar Niemi er professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Samenes historie fra 1750 til våre dager

Astri Andresen, Steinar Pedersen, Einar Niemi og Bjørg Evjen