Rune Blix Hagen
© Foto: Lars Marius Garshol

Rune Blix Hagen

Ved porten til helvete

Trolldomsprosessene i Finnmark
Rune Blix Hagen
Utgivelsesår: 2015