Maria Øksnes
© Privat

Maria Øksnes

Maria Øksnes, ph.d., er førsteamanuensis i pedagogikk ved Program for lærerutdanning, NTNU, Trondheim. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand, barns lekekultur. Hun har vært redaktør (sammen med Kjetil Steinsholt) for boken Danning i barnehagen (2013) og har bidratt i flere internasjonale antologier om lek. Hennes bok Lekens flertydighet (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er medredaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Læring

Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Vennskap

Maria Øksnes og Anne Greve (red.)
Utgivelsesår: 2015

Danning i barnehagen

Perspektiver og muligheter
Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes (red.)
Utgivelsesår: 2013

Lekens flertydighet

Om barns lek i en institusjonalisert barndom
Maria Øksnes
Utgivelsesår: 2010