Geir Bjønnes Høidal

Geir Bjønnes Høidal

Geir Bjønnes Høidal er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Her underviser han blant annet i kurs innen mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomi, finans og internasjonal økonomi.

Finansiell risikostyring - Oppgaver og løsninger

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal
Utgivelsesår: 2012

Finansiell risikostyring

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal
Utgivelsesår: 2012