Barbro Thorvaldsen

Barbro Thorvaldsen

BARBRO THORVALDSEN har undervist innvandrere og flyktninger i en årrekke.
Hun er utdannet adjunkt med fagkombinasjonen norsk som andrespråk, spansk og språkmetodikk og er dessuten utdannet bibliotekar. Hun er fagansvarlig for videreutanningsstudiet (30 studiepoeng) for språklærere i den den suggestopediske metoden ved Høgskolen i Østfold og har implementert denne helhetlige og hjernebaserte metoden i Norge. Barbro Thorvaldsen er medforfatter
av det suggestopediske læreverket Den lange reisen og forfatter av leseheftene Leseglede.

Skriveglede

Barbro Thorvaldsen
Utgivelsesår: 2014

Leseglede 4, 5, 6

Barbro Thorvaldsen
Utgivelsesår: 2012

Leseglede 1, 2, 3

Lettleste tekster
Barbro Thorvaldsen
Utgivelsesår: 2010