Ola Honningdal Grytten

Ola Honningdal Grytten

Ola Honningdal Grytten (f. 1964) er professor i økonomisk historie ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har spesielt forsket på makroøkonomisk historie med vekt på arbeidsmarkedet, økonomiske kriser og langsiktige makroindikatorer, som historiske nasjonalregnskaper og lønns- og prisutvikling.

Krakk og kriser i historisk perspektiv

Ola Honningdal Grytten og Arngrim Hunnes
Utgivelsesår: 2016

Gud og Mammon

Religion og næringsliv
Bjørg Seland (red.)
Utgivelsesår: 2014