May-Else Nohr

May-Else Nohr

May-Else Nohr har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er også ressursperson og kursholder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
May-Else Nohr har skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. Hun har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.

Radius 4B Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr

Radius 4B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr

Radius 4B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr

Radius 4A Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4 Oppgåvebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4 Oppgavebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 3B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3B Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3A Lærerens bok

Radius
Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3 Oppgåvebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3 Oppgavebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 5B Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 3A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3A Grunnbok

Hanne Hafnor Dah, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 5A Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2014

Radius 5A Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2014

Radius 2B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2B Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2 Oppgåvebok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2A Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2 Oppgavebok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 2A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2014

Radius 1B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1B Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius Tallkort

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1 Oppgåvebok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1-4 Digital Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1-4 Digital (lærerlisens)

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1A Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1 Oppgavebok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013

Radius 1A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2013