Eivind Jacobsen
© Arvid Søndrol Johansen

Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen (f. 1956) er sosiolog og har vært ansatt på SIFO siden 1989. Han har spesielt arbeidet med spørsmål i tilknytning til maktforhold i verdikjeder, forbrukerinnflytelse, matvare- og dagligvaremarkedet, merkevarebygging og trygg mat. Han er en flittig brukt foredragsholder og har bidratt i en rekke bøker.