Rolf Lunheim

Rolf Lunheim

Rolf Lunheim er sivilingeniør, dr.philos. i sosialantropologi og tidligere konsernantropolog og direktør for samfunnsansvar (CSR) i Norsk Hydro. Lunheim er nå professor II ved NTNU, institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT) og selvstendig konsulent med tverrkulturell ledelse og samfunnsansvar som arbeidsfelt.

Kulturforståelse for næringslivet

Innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse
Rolf Lunheim
Utgivelsesår: 2010