Oddvar Martin Kaarbøe

Oddvar Martin Kaarbøe

Oddvar M. Kaarbøe er førsteamanuensis i helseøkonomi ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Han er også forskningsleder for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB). Hans forskning er i hovedsak knyttet til finansiering av sykehus.

Et helsevesen uten grenser?

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)
Utgivelsesår: 2009