Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld

Ord og ordbøker

Ei innføring i leksikologi og leksikografi
Ruth Vatvedt Fjeld og Lars S. Vikør
Utgivelsesår: 2008