Odd-Magne Bøe

Odd-Magne Bøe

Odd-Magne Bøe er førstelektor i musikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har i tillegg bred erfaring som allmennlærer og musikklærer i grunnskolen. Han har tidligere skrevet Musikkdidaktikk fra grunnskolen i 2005.

MusikkisuM 7 Lærerens bok

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 6 Lærerens bok

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 5 Lærerens bok

Odd-Magne Bøe, Kai Lennert Johansen og Tove Dahl Solbu
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 5 CD

Odd-Magne Bøe, Kai Lennert Johansen og Tove Dahl Solbu
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 6 CD

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 7 CD

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 7 Elevbok

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 7 Elevbok

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 5 Elevbok

Odd-Magne Bøe, Kai Lennert Johansen og Tove Dahl Solbu
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 6 Elevbok

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 6 Elevbok

Odd-Magne Bøe og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM 5 Elevbok

Odd-Magne Bøe, Kai Lennert Johansen og Tove Dahl Solbu
Utgivelsesår: 2006

MusikkisuM Sangbok

Odd-Magne Bøe og Morten Sæther
Utgivelsesår: 2000

MusikkisuM Sangbok CD

Odd-Magne Bøe og Morten Sæther
Utgivelsesår: 2000