Aslaug Andreassen Becher

Aslaug Andreassen Becher

Grip sjansene!

Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold
Aslaug Andreassen Becher, Eivind Karlsson, Karin Elise Fajersson og Ann Merete Otterstad
Utgivelsesår: 2009