Ann Merete Otterstad

Ann Merete Otterstad

Grip sjansene!

Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold
Aslaug Andreassen Becher, Eivind Karlsson, Karin Elise Fajersson og Ann Merete Otterstad
Utgivelsesår: 2009