Ann-Kristin Rokne Vang

Ann-Kristin Rokne Vang

Nyfødtsykepleie, bind I

Syke nyfødte og premature barn
Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)
Utgivelsesår: 2009