Stine Helena Bang Svendsen
© Fame Fotografene

Stine Helena Bang Svendsen

Stine Helena Bang Svendsen er stipendiat ved NTNU og forsker på ungdom, seksualitet og flerkulturalitet. Hun er spesielt opptatt av undervisning om seksualitet, med vekt på antidiskriminerende undervisning og forebyggende undervisning i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Svendsen har lang erfaring med antidiskrimineringsarbeid i frivillig sektor og kobler forskningsbasert kunnskap med praktiske metoder for å utvikle undervisningsstrategier som kan brukes i skolen.

Seksualitet i skolen

Perspektiver på undervisning
Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen
Utgivelsesår: 2009

Norske seksualiteter

Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.)
Utgivelsesår: 2009