Sidsel Ragnhild Børmark

Sidsel Ragnhild Børmark

Sidsel R. Børmark er anestesisykepleier og har en p.hd.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, på avhandlingen «Interdisciplinary documentation of health care in the electronic health record: exploring information flow and overlap».

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011

Nyfødtsykepleie, bind I

Syke nyfødte og premature barn
Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)
Utgivelsesår: 2009