Ragnhild Onsøien

Ragnhild Onsøien

Ragnhild Onsøien, psykologspesialist. Har arbeidet i mange år i kommune, ett av de hyppigste spørsmål til opplæring og veiledning har handlet om hvordan gjennomføre samtaler med foreldre når samtalene oppleves som vanskelige. Hun arbeider nå i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og erfarer at et av hindrene for at barn får tidlig nok hjelp, kan være at mange kvier seg for å snakke med foreldrene når de er bekymret for barnet.

Vanskelige foreldresamtaler

- gode dialoger
May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien
Utgivelsesår: 2010