Sissel Østrem

Sissel Østrem

Sissel Østrem har mange års erfaring med veilederutdanning og har deltatt i forskningsprosjekter om veiledning. Hun har også skrevet flere vitenskapelige artikler om temaet.

Veiledning som redskap i profesjonell utvikling

Om yrkesfaglig veiledning for lærere
Sissel Østrem
Utgivelsesår: 2015

Pedagogikk og elevkunnskap

En første innføring til læreryrket
Sissel Østrem
Utgivelsesår: 2010