Halvor Bjørnsrud

Halvor Bjørnsrud

Halvor Bjørnsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning samt professor 2 innenfor utdanningsledelse ved Høgskolen i Buskerud. Han har i flere år vært aktiv medlem i det nasjonale nettverket for kvalitetsvurdering.

Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Kvalitet i skolen

- forskning, erfaringer og utvikling
Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)
Utgivelsesår: 2009