Tor Bjørklund

Tor Bjørklund

Tor Bjørklund er professor i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap (UiO) og tilknyttet forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge

Partivalg, valgdeltakelse, representasjon
Tor Bjørklund og Johannes Bergh
Utgivelsesår: 2013