Olav Fr. Perland

Olav Fr. Perland

Olav Fr. Perland er partner i advokatfirmaet Wiersholm AS, der han hovedsakelig arbeider med tvisteløsning og rådgivning innen selskaps- og kontraktsrett.

Tilretteleggeransvar

Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner
Olav Fr. Perland
Utgivelsesår: 2013