Hans Fredrik Marthinussen

Hans Fredrik Marthinussen

Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Han har en bred vitenskapelig produksjon innenfor de formuerettslige fagene, blant annet i tingsrett, panterett, pengekravsrett, konkurs- og kontraktsrett. Marthinussen har også bred internasjonal erfaring fra flere store europeiske forskningsprosjekter.

Tredjemannsproblemene

Om formuerettslige argumentasjonsmønstre
Hans Fredrik Marthinussen
Utgivelsesår: 2016

Tredjemannsproblemene

Om formuerettslige argumentasjonsmønstre
Hans Fredrik Marthinussen
Utgivelsesår: 2016

Internasjonale konkurser

med særlig fordypning i bankinsolvens
Hans Fredrik Marthinussen (red.)
Utgivelsesår: 2014

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

Hans Fredrik Marthinussen
Utgivelsesår: 2010