Trond E. Olsen

Trond E. Olsen

Trond E. Olsen er Ph.D fra Stanford University og er professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges handelshøyskole. Han er medlem av styringsgruppen for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB).

Et helsevesen uten grenser?

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)
Utgivelsesår: 2009